Tin Hoạt động >> Thống kê

Huyện Lục Yên phát triển cây ăn quả có múi chất lượng cao.

30/12/2022 11:11:54 Xem cỡ chữ Google
Những năm qua, cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi…) là hướng phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao ở huyện Lục Yên. Cây ăn quả có múi đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động và mang lại nguồn thu ổn định cho các hộ dân ở các vùng nông thôn trong huyện. Nhằm bảo đảm đầu ra cho sản phẩm, địa phương chủ động đẩy mạnh xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm, mở rộng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Để làm căn cứ cho việc thống kê sản lượng cây có múi tại huyện, hằng năm căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TCTK ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành phương án điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp. Chi cục Thống kê khu vực Yên Bình - Lục Yên đã tiến hành thực hiện điều tra diện tích cây lâu năm trên địa bàn huyện Lục Yên. Qua kết quả tổng hợp diện tích  cây Lâu năm trên địa bàn huyện Lục Yên hiện có là 2.092,25 ha, trong đó: Diện tích cây ăn quả là 1.892,25 ha. Bên cạnh đó huyện Lục Yên tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển các loại cây ăn quả có múi của tỉnh. Trong năm bà con nhân dân đã kết hợp với Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên trồng mới được nhiều diện tích Cam, Bưởi… Diện tích trồng tập trung chủ yếu ở các xã Mai Sơn, Mường Lai, Liễu Đô, Lâm Thượng, Khánh Thiện, Khánh Hòa, Động Quan.

 

 

Vườn cây ăn quả của hộ gia đình xã Mường Lai-Lục Yên

 Kết quả điều tra năng suất sản lượng cho thấy các cây ăn quả có múi cho năng suất - sản lượng cao đặc biệt là cây cam Vinh, Bưởi đã giúp có một nguồn thu nhập lớn cho người dân, Chính nhờ những chính sách hỗ trợ sản xuất nên tại Lục Yên đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết sản xuất giữa các hợp tác xã với người dân, từ đó bảo đảm đầu ra cho sản phẩm, đồng thời thúc đẩy cơ chế sản xuất bền vững dần dần tập trung vào chất lượng sản phẩm tạo công ăn việc làm ổn định cho hộ nông dân trong huyện./.

 

 Bài và ảnh: Phong Lưu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h