Các chuyên đề >> Văn hóa - Xã hội

Kết quả tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019 - huyện Trấn Yên.

26/05/2020 08:28:11 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h