Lịch phổ biến thông tin thống kê >> Kinh tế

Thông báo số liệu GRDP 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Yên Bái

05/06/2020 05:37:22 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h