Tin Hoạt động >> Thống kê

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2022-2023 HUYỆN VĂN CHẤN.

20/03/2023 09:39:50 Xem cỡ chữ Google

Vụ đông năm 2022 - 2023 không thuận lợi nhiều cho việc gieo trồng cây hàng năm vụ đông. Yếu tố thời tiết và sâu bệnh trên cây trồng đã ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích gieo trồng, tuy nhiên người nông dân đã thay đổi giống cây trồng, cũng như các biện pháp kỹ thuật cải tiến nên sản xuất cây trồng vụ đông năm 2022 – 2023 đạt được một số kết quả như sau:

Tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông năm 2022 - 2023 đạt 1.369,9 ha bằng 99,35% so với cùng kỳ năm 20221- 2022. Diện tích giảm chủ yếu ở cây ngô, bên cạnh đó diện tích trồng rau mầu tăng. Cụ thể:Diện tích gieo trồng cây ngô đạt 662,6 ha, bằng 98,02% so với cùng kỳ năm 2021 - 2022 và bằng 98,83% kế hoạch huyện giao. Trong đó: cây ngô ruộng đạt 345,7 ha, ngô đồi, bãi đạt 316,9 ha.  Năng suất gieo trồng đạt 35,20 tạ/ha tăng 2,33% (tăng 0,8 tạ/ha) so với cùng kỳ năm trước.  Sản lượng đạt 2.332,4 tấn, tăng 0,3% (tăng 7 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

           Cây khoai lang đạt 124,3 ha, giảm 1,19% ( giảm 1,5 ha) so với cùng kỳ năm trước. Diện tích khoai lang giảm do người dân chuyển sang trồng rau màu. Năng suất đạt 51,50 tạ/ha tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng đạt 640,1 tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

 Nhóm cây rau, đậu các loại đạt 551,9 ha, tăng 3,22% (hay tăng 17,2 ha) so với cùng kỳ năm 2021 – 2022. Diện tích rau đậu tăng là do người dân đã tận dụng những diện tích, đồi bãi, diện tích gieo trồng xung quanh vườn nhà để trồng. Năng suất rau đạt các loại 141,39 tạ/ha, tăng 0,27% so với cùng kỳ năm trước. Rau màu cũng là cây mang lại lợi nhuận kinh tế nhanh, do đó người dân một số nơi chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác sang trồng rau màu và tập trung chăm sóc dẫn đến năng suất ngày càng cao. Sản lượng nhóm cây rau màu đạt 7.709,8 tấn và bằng 103,20% (tăng 239,2 tấn) so với năm trước do diện tích và năng suất đều tăng.

                                                                          

                                                                         Quang Trung

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h