Tin Hoạt động >> Thống kê

Thư ngỏ của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê gửi các doanh nghiệp.

04/04/2023 03:56:36 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h