Tin Hoạt động >> Thống kê

Trấn Yên hoàn thành điều tra khảo sát mức sống kỳ I năm 2023.

05/04/2023 09:22:47 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 89/KH - CTK ngày 06/02/2023 của Cục Thống kê tỉnh Yên Bái về việc triển khai Khảo sát mức sống dân cư năm 2023, Chi cục Thống kê huyện Trấn Yên đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm thu thập thông tin các hộ được chọn mẫu điều tra làm căn cứ đánh giá mức sống, đánh giá tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo, giám sát và đánh giá một số chương trình mục tiêu thống kê quốc gia.

Điều tra khảo sát mức sống dân cư năm 2023 huyện Trấn Yên theo kế hoạch với 5 địa bàn được thực hiện trong 4 kỳ (tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12). Kỳ khảo sát tháng 3 năm 2023 thực hiện khảo sát  01 địa bàn, tại Thôn Lương Tàm xã Lương Thịnh. Với nội dung khảo sát đối với hộ và các thành viên hộ gồm: Thông tin định danh của hộ; thông tin của thành viên hộ về nhân khẩu học, giáo dục, y tế, nhân trắc, việc làm và tiền lương, tiền công; thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tạo thu nhập và thu nhập khác của hộ; thông tin về điều kiện sống của hộ gồm: nhà ở, điện, nguồn nước sử dụng, điều kiện vệ sinh và đồ dùng lâu bền; thông tin về tiếp cận các chương trình an sinh xã hội và tình hình đời sống của hộ; thông tin về công nghệ thông tin và truyền thông. Phương pháp khảo sát là phỏng vấn và cân đo trực tiếp. Điều tra viên, nhân trắc viên sử dụng phiếu điện tử được cài đặt trên thiết bị điện tử thông minh (CAPI) để thu thập thông tin. Trong quá trình thu thập thông tin  lãnh đạo xã, công chức văn phòng -  thống kê xã đã quan tâm đến công tác khảo sát mức sống dân cư tại địạ bàn được chọn như  công tác rà soát địa bàn, rà soát hộ dân cư, tuyên truyền đồng thời phân công trưởng thôn dẫn đường cho điều tra viên đến từng hộ phỏng vấn.    

Đối với điều tra viên là công chức trực tiếp làm công tác Thống kê đã thực hiện tốt vai trò được phân công như: Trước khi vào hộ thực hiện công tác thu thập thông tin kiểm tra thiết bị đảm bảo kết nối mạng đầy đủ, khi vào hộ tự giới thiệu bản thân cũng như nêu mục đích, yêu cầu của cuộc khảo sát, đồng thời gửi thư ngỏ của Tổng cục Thống kê đến tay hộ dân và trao quà cho hộ sau đó tiến hành phỏng vấn đầy đủ nội dung bảng câu hỏi được thiết kế trong phiếu điều tra trên thiết bị điện tử thông minh. Đối với hộ được phỏng vấn vui vẻ, nhiệt tình trả lời đầy đủ những nội dung trong bảng hỏi của phiếu điều tra do điều tra viên phỏng vấn. Trước khi ra khỏi hộ, điều tra viên đã tóm tắt lại những nội dung, thông tin quan trọng và được sự thống nhất, đồng ý của đại diện hộ gia đình cung cấp. Sau đó mới kết thúc cuộc phỏng vấn và cảm ơn sự hợp tác của hộ gia đình đã giúp điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn hộ. Tuy nhiên, địa bàn thôn Lương Tàm xã Lương Thịnh là địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống bằng nghề trồng rừng, thời gian thu thập thông tin kỳ tháng 3 vào đúng thời điểm người dân nơi đây đi rừng trồng quế và măng nên việc tiếp cận đại diện hộ gia đình vào ban ngày gặp khó khăn, do vậy Chi cục đã liên hệ với hộ lên lịch hẹn các hộ để thu thập thông tin. Đến nay công tác thu thập thông tin, kiểm tra logic, xác minh thông tin địa bàn điều tra đã hoàn thành, đảm bảo đúng kế hoạch của tỉnh đề ra./.

 

 

Các hộ được chọn mẫu điều tra khảo sát tại thôn Lương Tàm , xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cung cấp thông tin

 

Chi cục Thống kê huyện Trấn Yên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h