Tin Hoạt động >> Thống kê

Chi cục Thống kê khu vực Yên Bình - Lục Yên triển điều tra chăn nuôi kỳ 01/4/2023 trên địa bàn huyện Yên Bình

05/04/2023 09:39:26 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện phương án điều tra chăn nuôi (ban hành theo Quyết định số 739/QĐ-TCTK ngày 23/6/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê), được sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của Cục Thống kê tỉnh Yên Bái Chi cục Thống kê khu vực Yên Bình-Lục Yên đã chủ động triển khai điều tra chăn nuôi thời điểm 01/04/2023 tới các xã, thị trấn.

Mô hình hợp tác xã nuôi trâu vỗ béo Thiên An, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình.

Chi cục Thống kê đã hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát lập bảng kê các hộ nuôi quy mô lớn, quy mô nhỏ trên địa bàn. Qua rà soát Chi cục Thống kê đã Tổng hợp được 19/24 xã, thị trấn có Chăn nuôi quy mô lớn từ 30 con trở lên với tổng số hộ là 126 hộ, 4 DN, HTX có trụ trở tại xã Xuân Lai, xã Yên Bình và xã Phú Thịnh.

Công tác thu thập thông tin được thực hiện từ ngày 01 đến 15/4/2023. Quá trình điều tra sẽ được các giám sát viên giám sát chặt chẽ tại địa bàn, đảm bảo công tác thu thập thông tin, đầy đủ, chất lượng. Dự kiến sẽ hoàn thành cuộc điều tra trong tháng 4/2023.

 

Bài và ảnh: Bích Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h