Thông tin kinh tế, xã hội Yên Bái >> Kinh tế

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 9 tháng năm 2020 đạt 11.050,8 tỷ đồng.

21/09/2020 01:50:40 Xem cỡ chữ Google

           Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái 9 tháng năm 2020 đạt 11.050,8 tỷ đồng, đạt 65,0% kế hoạch năm 2020, tăng 10,46% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Khu vực Nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.173 tỷ đồng, chiếm 28,71%, đạt 56,55% kế hoạch năm 2020, tăng 6,83% so với cùng kỳ; Khu vực ngoài Nhà nước ước đạt 7.498,4 tỷ đồng, chiếm 67,85%, đạt 70,94% kế hoạch năm 2020, tăng 11,99% so với cùng kỳ; Khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 379,4 tỷ đồng, chiếm 3,44%, đạt 47,43% kế hoạch năm 2020 tăng 12,04% so với cùng kỳ.

Về tiến độ giải ngân các nguồn vốn thuộc khu vực Nhà nước qua hệ thống TABMIS của Kho bạc Nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 31/8/2020 đạt 2.405 tỷ đồng, đạt 52,51% kế hoạch.

Trong toàn bộ các ngành kinh tế, các ngành chiếm tỷ trọng đầu tư lớn trong 9 tháng 2020 là nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 2,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo 13,49%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí 11,39%; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 4,45%; vận tải, kho bãi 13,0%; hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc 4,95%; hoạt động giáo dục và đào tạo 2,95%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí  2,79%; hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tiêu dùng của hộ gia đình 36,78%.

 

Hằng Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h