Thông tin kinh tế, xã hội Yên Bái >> Nông nghiệp

Kết quả sản xuất cây trồng hàng năm vụ đông xuân năm 2020 huyện Yên Bình.

25/09/2020 04:52:08 Xem cỡ chữ Google

Ngay từ đầu năm 2020, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, chủ động ứng phó với điều kiện thời tiết bất thuận, giảm thiểu được thiệt hại do thời tiết và sâu bệnh hại gây ra. Các xã, thị trấn đã tích cực xây dựng và triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng được khẳng định trong thực tiễn sản xuất giúp người nông dân nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất.

Ngày 10 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Yên Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông xuân năm 2019 -2020. Kết quả đạt được như sau:

Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân toàn huyện Yên Bình đạt 6.374,51 ha giảm 6,4% (giảm 434,49 ha) so với vụ đông xuân năm 2019, phần diện tích giảm chủ yếu là cây sắn. Cụ thể: 

Tổng diện tích lúa đạt 2.140 ha (trong đó diện tích lúa dưới cos 58 là 169 ha), tăng 0,12% (tăng 2,6 ha) so với năm 2019. Năng suất đạt 54,34 tạ/ha, tương đương với mức sản lượng đạt 11.628,76 tấn, tăng 0,2% (tăng 22,68 tấn) so với năm trước. Nguyên nhân diện tích gieo trồng và sản lượng cây lúa tăng hơn so với năm trước là do người dân ở một số xã vùng hồ đã tận dụng được phần diện tích dưới Cos để cấy lúa như: Xã Bảo Ái (31 ha), xã Tân Hương (19,5 ha), xã Mông Sơn (56 ha), xã Phúc Ninh (10 ha). Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo nông dân gieo cấy từ 70% diện tích bằng các giống lúa lai (Nhị ưu 838, Nhị ưu 69, Nhị ưu 89, Nghi Hương 305, Nghi Hương 2308, Thục Hưng số 6, TH3-3, Việt lai 20, CT16, Thái Xuyên 111) và 30% diện tích gieo cấy bằng các giống lúa thuần chất lượng cao (Hương Chiêm, Bắc Thơm số 7, Bắc Hương 9, Thiên ưu 8, J02, ĐS1, Khang dân 18, HT1, TBR225, Đông A1, Nếp 87) đảm bảo đúng khung thời vụ. Mặt khác trên địa bàn không có mưa lớn kéo dài gây ngập úng, không có diện tích lúa bị hạn nên vụ đông xuân 2019-2020 vượt năng suất so với kế hoạch đề ra;

Tổng diện tích ngô đạt 1.156,5 ha, tăng 0,87% (tăng 10 ha) so với năm 2019. Năng suất đạt 33 tạ/ha, tương đương với mức sản lượng đạt 3.816,45 tấn, tăng 1,35% (tăng 50,85 tấn) so với năm trước. Nguyên nhân diện tích gieo trồng cây ngô tăng hơn so với năm trước là do người dân tận dụng được diện tích dưới cos, đất soi bãi và đất bãi nương đồi thấp để gieo cấy cây ngô;

Tổng diện tích cây lấy củ có chất bột đạt 1.310,9 ha, giảm 26,88% (giảm 482 ha) so với năm trước. Trong đó: Diện tích cây khoai lang đạt 570,7 ha, tăng 10,24% (tăng 53 ha) so với năm trước. Năng suất đạt 58,53 tạ/ha, tương đương với mức sản lượng đạt 3.340,31 tấn, tăng 8,43% (tăng 259,61 tấn) so với năm trước; Diện tích cây sắn đạt 728,8 ha, giảm 30,67% (giảm 321,4 ha) so với năm trước; Diện tích cây khoai tây đạt 11,4 ha, tăng 8,57% (tăng 0,9 ha) so với năm trước; Năng suất đạt 62,5 tạ/ha, tương đương với mức sản lượng đạt 71,25 tấn, tăng 11,15% (tăng 7,15 tấn) so với năm trước. Nguyên nhân cây lấy củ và chất bột giảm nhiều so với năm trước là do người dân một số xã đã phá bỏ diện tích trồng sắn vì không mang lại hiệu quả kinh tế, thay vào đó để trồng các loại cây ăn quả có múi, cây ngô, cây quế....;

Diện tích cây lạc đạt 458,6 ha, tăng 3,17% (tăng 14,1 ha) so với năm trước. Năng suất đạt 17,2 tạ/ha, tương đương với mức sản lượng đạt 788,79 tấn, tăng 1,99% (tăng 15,39 tấn) so với cùng kỳ năm trước, do năm nay người dân tận dụng được phần đất dưới cos, đất bãi để trồng thêm lạc;

Diện tích rau các loại đạt 1.058,06 ha, tăng 1,17% (tăng 12,26 ha) so với năm trước. Năng suất đạt 115,84 tạ/ha tương đương với mức sản lượng đạt 12.256,25 tấn, giảm 0,25% (giảm 31,09 tấn) so với năm trước;

Diện tích đậu các loại đạt 96,92 ha, giảm 0,39% (giảm 0,38 ha) so với năm trước. Năng suất đạt 7,38 tạ/ha tương đương với mức sản lượng đạt 71,55 tấn, tăng 1,42% (tăng 0,95 tấn) so với năm trước;

Diện tích hoa các loại đạt 4,48 ha, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước ở một số loại hoa như hoa cúc, hoa hồng, hoa phong lan...

Qua tổng hợp, theo dõi kết quả điều tra từ các xã, thị trấn về cơ bản diện tích rau, đậu vụ và hoa các loại vụ đông xuân năm nay tăng hơn so với năm trước là do người dân đã tận dụng được phần đất trống ở những khu vực bãi soi, bãi bồi... để trồng rau, đậu và hoa. Ngoài việc tận dụng đất để trồng trồng trọt thì công tác chọn giống, kỹ thuật chăm sóc và công tác phòng trừ sâu bệnh cũng được người dân quan tâm hơn nhiều, điều này làm cho diện tích, năng suất và chất lượng hoa mầu ngày càng tăng.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm khác đạt 107,46 ha, tăng 1,47% (tăng 1,56 ha) so với năm trước. Phần diện tích tăng thêm chủ yếu là cây gừng trồng phân tán, cây sả...

Lê Thọ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h