Tin Hoạt động >> Thống kê

Cục Thống kê tỉnh Yên Bái triển khai tập huấn điều tra người khuyết tật năm 2023 và điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam

12/09/2023 01:53:29 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Quyết định số 317/QĐ-TCTK ngày 17/3/2023 và Quyết định số 313/QĐ-TCTK ngày 17/3/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra người khuyết tật năm 2023; Kế hoạch số 658/KH-CTK ngày 31/8/2023 của Cục Thống kê tỉnh Yên Bái, từ ngày 29 - 31 tháng 8 năm 2023 Cục Thống kê tỉnh Yên Bái triển khai hội nghị tập huấn điều tra người khuyết tật năm 2023và điều tra chi tiêu của khách du lịch,khách quốc tế đến Việt Nam cho 10 đội trưởng, 33 điều tra viên các xã, phường, thị trấn 18 giám sát viên cấp tỉnh.

 

 

Cuộc điều tra người khuyết tật năm 2023nhằm: Thu thập thông tin phục vụ biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia về người khuyết tật. Thu thập thông tin về người khuyết tật phục vụ hoạch định chính sách đảm bảo quyền của người khuyết tật, giám sát và đánh giá việc thực hiện pháp luật của Việt Nam, cũng như thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về người khuyết tật.

Điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam được thực hiện nhằm các mục đích chính sau: Thu thập thông tin về mức và các khoản chi tiêu chủ yếu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam làm cơ sở tính mức chi tiêu bình quân chung và cơ cấu chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam; thu thập thông tin phục vụ biên soạn một số chỉ tiêu chủ yếu về du lịch, xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ du lịch.

            Các cuộc điều tra này được thực hiện thông qua hình thức thu thập thông tin trên thiết bị di động và máy tính bảng (CAPI). Sau đó toàn bộ dữ liệu điều tra từ phiếu CAPI sẽ được đồng bộ về máy chủ tại trung tâm tin học Thống kê khu vực I được xử lý để tổng hợp kết quả điều tra.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 01/9/2023 đến 31/10/2023 các huyện, thành phố, khu vực sẽ thành lập các đội tiến hành thu thập thông tin cuộc điều tra người khuyết tật năm 2023 tại địa bàn được phân công điều tra. Dự kiến Tổng cục Thống kê sẽ tổng hợp số liệu và gửi kết quả tổng hợp cho Cục Thống kê cấp tỉnh vào tháng 2-3/2024 và kết quả chính thức công bố vào quý III/2024.

Đối với điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam: Phiếu thu thp thông tin th dân cư tiến hành từ ngày 01-10 các tháng 10,11,12;  Phiếu thu thp thông tin của khách quc tế đến Việt Nam tiến hành từ ngày 01-30/10. Dự kiến Tổng cục Thống kê sẽ tổng hợp số liệu vào tháng 3-4/2024 và kết quả chính thức công bố vào tháng 7-8/2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng Cục Thống kê nhấn mạnh: Khối lượng công việc trong thời gian tới là rất lớn, ứng dụng chủ yếu công nghệ thông tin vào công tác điều tra. Vì vậy, để thực hiện thành công cuộc điều tra, yêu cầu lãnh đạo Chi cục Thống kê cấp huyện cần làm tốt công tác chuẩn bị, bố trí nguồn nhân lực, thời gian, phương tiện, kinh phí, tạo điều kiện để công tác điều tra được tiến hành thuận lợi, chính xác. Giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cục về công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị được phân công; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về Cục Thống kê (qua Phòng Thu thập thông tin thống kê) để phối hợp xử lý. Chi cục Thống kê huyện, thành phố, khu vực phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo, thực hiện cuộc điều tra trên địa bàn thành công, chất lượng, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, tiến độ đề ra.

Kết thúc lớp tập huấn cơ bản các điều tra viên đều nắm được nội dung của các phương án điều tra và chuẩn bị sẵn sàng cho bước thu thập thông tin tại địa bàn từ ngày 01/09/2023./.

 Hải Yến

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h