Tin Hoạt động >> Thống kê

Huyện Yên Bình, tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến mạnh mẽ

12/09/2023 02:06:00 Xem cỡ chữ Google
Đến nay, đã có 32/46 chỉ tiêu được tổng hợp, đánh giá số liệu, có 06/32 chỉ tiêu có kết quả đánh giá đạt 100%KH trở lên, có 11/32 chỉ tiêu có kết quả đánh giá đạt 90%KH trở lên, có 13/32 chỉ tiêu có kết quả đánh giá đạt 60%KH trở lên, một số chỉ tiêu duy trì mức tăng trước khá so với cùng kỳ, tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ trong nền kinh tế.

Hội nghị BCH bàn biện pháp phát triển nền kinh tế huyện nhà.

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới chăm sóc tốt diện tích lúa và cây màu vụ hè thu. Tổ chức 48 lớp tập huấn, tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.250 hộ dân. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Mỹ Gia, Hợp tác xã tre măng Bát độ Mỹ Gia  hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng cho 6 ha cam; hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Hán Đà triển khai xây dựng mô hình tưới tiên tiến cho 10 ha chè theo nguồn vốn sự nghiệp nông thôn mới; hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Đại Minh, Hợp tác xã đặc sản bưởi Đại Minh hoàn thiện hồ sơ để cấp mã số vùng trồng quốc tế cho diện tích bưởi tại xã. Diện tích cây ăn quả đã trồng mới 50 ha, theo dõi và chăm sóc tốt 2.174 ha cây ăn quả và 500 ha cây chè hiện có. Duy trì đảm bảo công tác phòng, chống cháy rừng. Tổng diện tích trồng rừng mới trong vụ xuân với 3.144,60/3.100 ha đạt 101,4% KH; hoàn thành trồng 50 ha Tràm nước ngọt dưới cos 58 hồ Thác Bà. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ  FSC là 1.779,8/3.000 ha bằng 59.3%KH. Tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; tình hình chăn nuôi ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 10.040 tấn bằng 98,1%KH tỉnh giao, bằng 69,5%KH huyện tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2022; duy trì diện tích nuôi trồng ao hồ hiện có với 828 ha và trên 2.000 lồng nuôi cá; sản lượng khai thác thủy sản đạt 5.580 tấn bằng 66,4%KH huyện, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2022. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023; báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xem xét chủ trương đầu tư các công trình dự án phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2023 (đợt 2) gồm: Công trình cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện tại 8 xã trên địa bàn huyện; Công trình chợ Vĩnh Kiên, chợ Đại Minh; 8 Công trình nước sạch tập trung; đề xuất chưa đầu tư đối với 03 công trình cấp nước tập trung tại 3 xã (Vĩnh Kiên, Phúc Ninh, Cấp nước sạch thôn Khe Gầy xã Tân Hương); đẩy nhanh tiến độ xây dựng thị trấn Yên Bình và thị trấn Thác Bà đạt chuẩn đô thị văn minh. Trong sản xuất công nghiệp, đầu tư xây dựng: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện hoạt động tích cực; giá trị sản xuất đều tăng so với cùng kỳ; chỉ đạo tiếp tục thực hiện 27 công trình xây dựng dân dụng chuyển tiếp từ năm 2022 sang với tổng mức đầu tư là 152.002,0 triệu đồng, giá trị thực hiện 133.014,2 triệu đồng; thực hiện 19 công trình xây dựng dân dụng năm 2023 với tổng mức đầu tư là 134.580,0 triệu đồng, giá trị thực hiện 8.637,0 triệu đồng. Cấp giấy phép xây dựng cho 47 nhà ở riêng lẻ, 02 công trình xây dựng, với tổng lệ phí, thuế bao thầu, thuế thu nhập cá nhân là 269.550.430 đồng. Hoàn thành 107,57/107,57 km đổ bê tông mặt đường và mở mới 9,55 km đường đất, giá trị thực hiện đạt 70,8 tỷ đồng. Tập trung chỉ đạo thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2023; đến nay đã giải ngân được 232.746/388.861 triệu đồng, bằng 59,9% KH, trong đó: Giải ngân ngân sách huyện đạt 55.145/100.279 triệu đồng, bằng 55%; vốn chương trình mục tiêu quốc gia 106.592/138.754 triệu đồng, bằng 76,8%. Tích cực thu hút một số nhà đầu tư vào tìm hiểu và khảo sát tìm cơ hội đầu tư trên địa bàn huyện. Triển khai kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, xây dựng, thuỷ lợi của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. Thực hiện ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thuộc thẩm quyền cấp huyện được 335 giấy; ban hành Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất cho 99 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích là 18.511,9 m2.Tám tháng đầu năm, Uỷ ban nhân dân huyện đã thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng 12 công trình, dự án, trong đó: Tổng diện tích đất thu hồi là 60,6 ha của 144 (hộ gia đình 127, tổ chức 17). Tổng số kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt là 24.365 triệu. đồng. Hiện tại các đơn vị có liên quan đang khẩn trương triển khai thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình.

Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch năm 2023, xây dựng các hoạt động hưởng ứng Lễ hội văn hóa, du lịch Mường lò, ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái năm 2023 và các sự kiện, hoạt động du lịch cuối năm 2023 trong tháng 8/2023, huyện Yên Bình ước đón 22.572 lượt người, trong đó khách quốc tế dự kiến đạt 1.806 lượt người, doanh thu từ du lịch ước đạt 18 tỷ đồng; lũy kế thực hiện 8 tháng: Huyện Yên Bình đón 235.909 lượt khách du lịch bằng 107,2% KH tỉnh giao, bằng 94,4% KH huyện, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách quốc tế đạt 18.035 lượt người; doanh thu từ du lịch đạt 183 tỷ đồng, bằng 91,5% KH, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tổ chức thành công Hội nghị kết nối phát triển du lịch huyện Yên Bình năm 2023. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đều tăng so với cùng kỳ năm 2022.

 

Ngày thứ 7 cùng dân tại xã Tân Nguyên

 

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tập trung tuyên truyền: Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); Ngày truyền thống Công an nhân dân và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8); 78 năm Ngày truyền thống Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2023); Ngày truyền thống Thông tin và Truyền thông 28/8,… Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho 55 cán bộ, công chức trên địa bàn huyện. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Quản lý di tích và phát triển du lịch tỉnh khảo sát thực địa, thực hiện đo, đối chiếu với bản đồ quy hoạch sử dụng đất, xác định tọa độ khu vực đất đối với 02 di tích Đền Lương Nham và Đình Làng Cọ, xã Phú Thịnh; Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định 02 tượng vào khuôn viên Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Chùa Văn Lãng (Chùa Ngã Hai) xã Phú Thịnh; Phối hợp với Trung tâm Quản lý di tích và phát triển du lịch tỉnh xây dựng kế hoạch, bị các điều kiện tổ chức hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Yên Bình,…

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tổ chức thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt; tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện, trong tháng số lao động được tạo việc làm mới là 247 người, lũy kế 8 tháng đầu năm được 2.703 người bằng 98,3%KH tỉnh, bằng 77,2%KH huyện, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,2%, bằng 107,6%KH tỉnh, bằng 99,3%KH huyện.

Chính sách đối với người dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện kịp thời, đúng quy định; tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Yên Bình lần thứ nhất với trên 160 địa biểu tham dự; ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và nhu cầu kinh phí hỗ trợ téc nước, máy móc nông nghiệp thuộc dự án 1, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - nguồn vốn sự nghiệp năm 2023 với tổng số hộ đề nghị hỗ trợ là 379 hộ với tổng kinh phí 2,17 tỷ đồng. Cử 32 đại biểu tham gia các đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm; 496 đại biểu tham gia các hội nghị tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo các điều kiện khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân; tổng số lượt khám bệnh trong tháng 8 là 10.806 lượt, luỹ kế thực hiện 8 tháng đầu năm đạt 87.748 lượt, giảm 2,65% so với cùng kỳ năm 2022. Hoàn thành Kế hoạch kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, kinh doanh thuốc chữa bệnh cho người, vật tư y tế, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn huyện. Quyết liệt thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT, toàn huyện hiện có 87,8% dân số tham gia BHYT.

Chỉ đạo các đơn vị trường học tập trung xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024; chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học, đảm bảo sách giáo khoa và giáo viên kịp thời cho năm học; ban hành Kế hoạch dự, động viên các trường nhân dịp Khai giảng năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Yên Bình. Thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên biệt phái đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm 2023 đối với giáo viên tham gia biệt phái tại huyện Mù Cang Chải và huyện Trạm Tấu.

Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Đề án 06 và Chuyển đổi số 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023; Phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh hoàn thiện chỉnh sửa giao diện, bố cục, chức năng Trang thông tin điện tử huyện đảm bảo theo quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP; đề nghị Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; cử 46 cán bộ, công chức tham dự chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho lãnh đạo UBND cấp xã tại tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm phòng họp không giấy tờ (Ecabinet) cho 46 công chức cấp xã. Tiếp tục đầu tư, lắp đặt Trung tâm điều hành IOC huyện, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2023

Với mục tiêu cả hệ thống chính trị vào cuộc 8 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ bảo đảm mục tiêu vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; các chỉ tiêu kinh tế đều có mức tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện tốt; công tác chuyển đổi số được quan tâm thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt...; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tạo nên những bước phát triển mạnh mẽ trong nền kinh tế huyện nhà./.

Bài và ảnh: Quốc Khánh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h