Tin Hoạt động >> Thống kê

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng 5,49% so cùng kỳ năm trước

13/11/2023 04:04:28 Xem cỡ chữ Google

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng năm 2023, tăng 5,49% so với cùng kỳ năm trước. Trong các ngành công nghiệp, ngành khai khoáng tăng 13,65%, đóng góp 1,63 điểm phần trăm mức tăng chung; ngành chế biến, chế tạo tăng 11,43%, đóng góp 6,67 điểm phần trăm; ngành sản xuất, phân phối điện giảm 17,41%, làm giảm 2,92 điểm phần trăm trong mức tăng chung; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,5%, đóng góp 0,11 điểm phần trăm.

 

 

Tốc độ tăng IIP từ tháng 1 đến tháng 10 qua các năm (2021 đến 2023) (%)

                                                                                                  

QUANG LÂM

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h