Tin Hoạt động >> Thống kê

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 10 tháng đầu năm 2023 ước đạt gần 4.700 tỷ đồng.

13/11/2023 04:05:35 Xem cỡ chữ Google

Vốn đầu tư phát triển của khu vực nhà nước 10 tháng năm 2023 đạt 4.696 tỷ đồng, đạt 73,97% kế hoạch năm 2023, tăng 5,88% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: Vốn địa phương quản lý ước đạt 4.328 tỷ đồng (chiếm 92,16%), đạt 74% kế hoạch năm 2023, tăng 6,19% so với cùng kỳ; Vốn trung ương quản lý ước đạt 368 tỷ đồng (chiếm 7,84%), đạt 73,61% kế hoạch năm 2023, tăng 2,39% so với cùng kỳ.

 

                                                                                    Hằng Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h