Tin Hoạt động >> Thống kê

Thông báo kết quả họp Hội đồng sáng kiến Tổng cục Thống kê

24/11/2023 10:52:24 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h