Tin Hoạt động >> Thống kê

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 - Cục Thống kê tỉnh Yên Bái

24/11/2023 02:56:44 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h