Các chuyên đề >> Thống kê

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 - Thành phố Yên Bái.

08/10/2020 02:10:34 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h