Lịch phổ biến thông tin thống kê >> Thống kê

Công bố số liệu tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 6 tháng đầu năm 2020.

01/07/2020 09:55:15 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h