Lịch phổ biến thông tin thống kê >> Thống kê

Lịch phổ biến thông tin Thống kê của Cục Thống kê tỉnh Yên Bái.

16/12/2020 10:38:19 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h