Phương án điều tra >> Nông nghiệp

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA THỦY SẢN

21/03/2019 02:56:58 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h