Lịch phổ biến thông tin thống kê >> Thống kê

Mộ số chỉ tiêu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tỉnh Yên Bái

25/12/2020 04:05:12 Xem cỡ chữ Google

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h