Tin Hoạt động >> Tổ chức - Hành chính

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THI TUYỂN CÔNG CHỨC VÒNG 2 NĂM 2019

05/11/2019 09:51:36 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h