Tin Hoạt động >> Thống kê

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023 - tỉnh Yên Bái

25/10/2023 03:07:13 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h