Tổng điều tra dân số và nhà ở >> Thống kê

KẾ HOẠCH TỔNG ĐIỀU TRA

29/03/2019 08:54:48 Xem cỡ chữ Google

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần vào các năm có số cuối cùng là số 9. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê. Thông tin từ Tổng điều tra dân số và nhà ở rất quan trọng, cần thiết và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt thông tin từ Tổng điều tra dân số và nhà ở phục vụ yêu cầu thông tin của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước. Trong những năm qua, kể từ khi thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 4 tại Việt Nam vào năm 2009, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam có nhiều thay đổi. Trong đó, năm 2017 nền kinh tế ngày càng phát triển với quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá hiện hành ước đạt 5.006 nghìn tỷ (tương đương 224 tỷ đô la Mỹ), tăng gấp gần 3 lần so với năm 2009. Tăng trưởng kinh tế giúp cải thiện tình hình công ăn việc làm, tăng mức sống của dân cư, đồng thời cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn trong giải quyết các vấn đề về đô thị hóa, di cư tới các khu đô thị và khu công nghiệp, nhà ở, việc làm bền vững, bảo vệ môi trường,… Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ tiếp tục cung cấp thông tin toàn diện về tình hình dân số, các đặc điểm về nhân khẩu học, tình hình lao động việc làm, điều kiện sống của dân cư,… phục vụ xây dựng và đánh giá các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010- 2020, giai đoạn 2020 – 2030 cũng như các chính sách khác liên quan đến người dân. Tổng điều tra dân số và nhà ở là một hoạt động thống kê phức tạp, có quy mô lớn và liên quan đến toàn thể nhân dân. Do vậy, để chuẩn bị tốt và thực hiện thành công Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cần xây dựng kế hoạch thực hiện Tổng điều tra một cách đầy đủ, chi tiết để đảm bảo thực hiện các nội dung của Tổng điều tra theo đúng thời hạn quy định và đạt chất lượng tốt. Trong những năm qua, kể từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1979 cho đến nay, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) luôn đồng hành với Tổng cục Thống kê trong mọi hoạt động của cuộc Tổng điều tra này và đã cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật thiết thực, kịp thời đóng góp vào sự thành công của các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở. Trong khuôn khổ dự án:”Hỗ trợ các cơ quan Việt Nam trong việc cung cấp và sử dụng số liệu, bằng chứng có chất lượng về dân số và phát triển phục vụ xây dựng và giám sát thực hiện các chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam, giai đoạn 2017-2021”, UNFPA tiếp tục hỗ trợ Tổng cục Thống kê tiến hànhTổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. UNFPA đã hỗ trợ Tổng cục Thống kê xây dựng cuốn tài liệu này và các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật khác. Tổng cục Thống kê trân trọng cảm ơn UNFPA vì những hỗ trợ quý báu này.
            Tổng cục Thống kê trân trọng cảm ơn các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế đã đóng góp ý kiến quý báu trong các hội thảo nhu cầu thông tin Tổng điều tra cũng như góp ý trong quá trình biên soạn kế hoạch thực hiện Tổng điều tra. 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h