Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản >> Thống kê

Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Yên Bái

20/03/2019 02:28:06 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h