Phương án điều tra >> Nông nghiệp

Clip quy trình lập bảng kê các đơn vị điều tra tròn điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020.

18/05/2020 09:02:35 Xem cỡ chữ Google
link xem clip: https://www.youtube.com/watch?v=HCf7jaX9Uwc

Vụ Thống kê NLTS biên soạn Clip hướng dẫn lập bảng kê các đơn vị điều tra

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h