Tổng điều tra cơ sở kinh tế và HCSN >> Kinh tế

Kết quả Tổng điều tra các cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp năm 2017, tỉnh Yên Bái

29/11/2019 08:58:32 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h