Tin Hoạt động >> An ninh - Quốc phòng

THÔNG BÁO: Phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản.

13/12/2022 07:43:15 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h