Chế độ báo cáo thống kê >> Thống kê

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

10/04/2019 03:13:20 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h