Các chuyên đề >> Thống kê

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

04/10/2021 01:59:39 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h