Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2018 của Cục Thống kê tỉnh Yên Bái

15/12/2017 04:48:42 Xem cỡ chữ Google
Lịch phổ biến thông tinThống kê năm 2018 của Cục Thống kê tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h