Các chuyên đề

Thực trạng các đơn vị hành chính sự nghiệp huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

30/08/2019

Thực trạng các đơn vị hành chính sự nghiệp huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái thông qua kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h