Lịch phổ biến thông tin thống kê

LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2019

LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2019

05/04/2019

LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2019 CỦA CỤC THỐNG KÊ TỈNH YÊN BÁI

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h