Tin Hoạt động >> Kinh tế

Sơ bộ diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa trên địa bàn huyện Văn Chấn.

23/11/2020 03:45:47 Xem cỡ chữ Google

Sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2020 của huyện Văn Chấn do thời tiết không thuận lợi nhiều cho sản xuất nông nghiệp. Vào đầu vụ đã xuất hiện nắng nóng, khô hạn, khi lúa chuẩn bị ra đòng trổ bông thì lại gặp mưa lớn.  Để bảo đảm kế hoạch sản xuất vụ mùa, huyện Văn Chấn chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ gieo trồng. Trong quá trình thu hoạch, làm đất, đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng để rút ngắn thời gian và giải phóng sức lao động. Diện tích vụ mùa năm 2020 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 6.745,4 ha, bằng 97,51% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Diện tích gieo trồng lúa ruộng vụ mùa năm 2020 ước đạt 2.751,3 ha  bằng 100,0% so với cùng kỳ năm trước, tăng 1,36% (tăng 37 ha) so với kế hoạch huyện giao; diện tích ngô ước đạt 2.054,3 ha, bằng 100,0% so với cùng kỳ năm trước tăng 2,05% (tăng 41,3 ha) so với kế hoạch huyện giao; diện tích cây rau, đậu các loại ước đạt 667,0 ha, bằng 100,31% cùng kỳ năm 2019.

                                                                               Trần Vũ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h