Tin Hoạt động >> Kinh tế

Tổng vốn đầu tư phát triển của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 02 tháng đầu năm 2021 ước đạt 528 tỷ đồng.

01/03/2021 08:29:03 Xem cỡ chữ Google

Tổng vốn đầu tư phát triển của khu vực nhà nước 02 tháng đầu năm 2021 đạt 528 tỷ đồng, đạt 9,96 kế hoạch năm 2021, tăng 1,18% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Vốn địa phương quản lý ước đạt 497 tỷ đồng (chiếm 94,13%), đạt 10,02% kế hoạch năm 2021, tăng 0,86% so với cùng kỳ năm trước. Vốn trung ương quản lý ước đạt 31 tỷ đồng (chiếm 5,87%), đạt 9,14% kế hoạch năm 2021, tăng 6,67% so với cùng kỳ năm trước.

Hằng Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h