Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

THỐNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Vũ Tuấn Hà

Cục trưởng

02163.851.471

2

Đỗ Thị Bích Diệp

Phó cục trưởng

02163.868.466

3

Đào Thị Thanh Vân

Phó cục trưởng

02163.868.458

 

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC CỤC THỐNG KÊ

STT

PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

1

Phòng Tổ chức – Hành chính

02163.851.837

2

Phòng Thống kê  Tổng hợp

01263.851.835

3

Phòng Thống kê Kinh Tế

02163.868.459

4

Phòng Thống kê Xã hội

02163.851.836

5

Phòng Thu thập Thông tin Thống kê

02163.868.460

 

 CÁC CHI CỤC THỐNG KÊ

Số
TT

Tên đơn vị

Điện thoại

 

01

Chi cục Thống kê thành phố Yên Bái

 

02163.893.169

 
 
 

02

Chi cục Thống kê khu vực Văn Chấn - Nghĩa Lộ

 

02163.870.435

 
 
 

03

Chi cục Thống kê huyện Văn Yên

 

02163.834.229

 
 
 

04

Chi cục Thống kê huyện Mù Cang Chải

 

02163.878.131

 
 
 

05

Chi cục Thống kê huyện Trấn Yên

 

02163.825.149

 
 
 

06

Chi cục Thống kê huyện Trạm Tấu

 

02163.876.170

 
 
 

07

Chi cục Thống kê khu vực Yên Bình - Lục Yên

 

02163.885.240

 
 
 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h