Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

THỐNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Đinh Bá Toản

Cục trưởng

0216.3851471

2

Lê Lâm Bằng

Phó cục trưởng

0216.3868458

3

Đỗ Thị Bích Diệp

Phó cục trưởng

0216.3868466

 

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC CỤC THỐNG KÊ

STT

PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

1

Phòng Tổ chức – Hành chính

0216.3851837

2

Phòng Thống kê  Tổng hợp

0126.3851835

3

Phòng Thống kê Nông nghiệp

0216.3868457

4

Phòng Thống kê Công nghệp

0216.3868459

5

Phòng Thống kê Dân số - Văn xã

0216.3851836

6

Phòng Thống kê Thương mại

0216.3868460

7

Phòng Thanh tra Thống kê

0216.3868461

 

 CÁC CHI CỤC THỐNG KÊ

Số
TT

Tên đơn vị

Điện thoại
(mã vùng: 0216)

 

(1)

(2)

(5)

 

01

Chi cục Thống kê thành phố Yên Bái

3852095

 
 
 

02

Chi cục Thống kê thị xã Nghĩa Lộ

3870435

 
 
 

03

Chi cục Thống kê huyện Văn Chấn

3877929

 
 
 

04

Chi cục Thống kê huyện Trấn Yên

3825149

 
 
 

05

Chi cục Thống kê huyện Yên Bình

3885240

 
 
 

06

Chi cục Thống kê huyện Lục Yên

3845373

 
 
 

07

Chi cục Thống kê huyện Văn Yên

3834229

 
 
 

08

Chi cục Thống kê huyện Trạm Tấu

3876170

 
 
 

09

Chi cục Thống kê huyện Mù Cang Chải

3878131

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h