Thông tin kinh tế, xã hội Yên Bái >> Thống kê

Báo cáo phân tích tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 1 năm 2019

11/03/2019 08:41:56 Xem cỡ chữ Google
Báo cáo phân tích tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Yên Bái tháng 1 năm 2019

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h