Hoạt động ngành >> Thống kê

LỊCH SỬ NGÀNH THỐNG KÊ TỈNH YÊN BÁI 1956 - 2021

05/05/2021 04:13:48 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h