Tin Hoạt động

Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2023.

Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2023.

19/09/2023

Những tháng đầu năm 2023, kinh tế Việt Nam chịu tác động tiêu cực từ bên ngoài do kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, kinh tế Việt Nam 8 tháng đầu năm đã đạt được kết quả tích cực. Số liệu về sản xuất, tiêu dùng, đầu tư, cán cân xuất nhập khẩu 8 tháng qua đã cho thấy rõ điều đó. Để duy trì và phát huy hơn nữa động lực tăng trưởng của nền kinh tế trong những tháng cuối năm chúng ta cần có giải pháp gì để tăng trưởng kinh tế cả năm 2023 đạt mức cao nhất có thể?

Huyện Yên Bình, tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến mạnh mẽ

12/09/2023

Đến nay, đã có 32/46 chỉ tiêu được tổng hợp, đánh giá số liệu, có 06/32 chỉ tiêu có kết quả đánh giá đạt 100%KH trở lên, có 11/32 chỉ tiêu có kết quả đánh giá đạt 90%KH trở lên, có 13/32 chỉ tiêu có kết quả đánh giá đạt 60%KH trở lên, một số chỉ tiêu duy trì mức tăng trước khá so với cùng kỳ, tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ trong nền kinh tế.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h