Tin Hoạt động

HUYỆN YÊN BÌNH TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN, HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT SƠ ĐỒ NỀN, CẬP NHẬT ĐỊA BÀN VÀ LẬP BẢNG KÊ DÂN SÔ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ 2024

HUYỆN YÊN BÌNH TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN, HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT SƠ ĐỒ NỀN, CẬP NHẬT ĐỊA BÀN VÀ LẬP BẢNG KÊ DÂN SÔ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ 2024

28/02/2024

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Huyện Lục Yên điều tra khảo sát mức sống dân cư năm 2024

Huyện Lục Yên điều tra khảo sát mức sống dân cư năm 2024

28/02/2024

Điều tra Khảo sát mức sống dân cư năm 2024 là điều tra mẫu thuộc Chương trình điều tra Thống kê quốc gia, được thực hiện nhằm mục đích thu thập thông tin, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong việc đánh giá thực trạng đời sống của dân cư; đo lường nghèo và phân hóa giàu nghèo trong cộng đồng dân cư; thu thập thông tin tính quyền số chỉ số giá tiêu dùng cho giai đoạn 2025-2030 phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, giám sát và đánh giá một số chương trình mục tiêu quốc gia.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h