https://yenbaitv.org.vn/dai-hoi-chi-bo-cuc-thong-ke-tinh-lan-thu-x-nhiem-ky-2020-2025-68546.media

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h