Tin Hoạt động >> Thống kê

Huyện Văn Yên đẩy nhanh tiến độ Tổng điều tra kinh tế.

23/04/2021 10:05:50 Xem cỡ chữ Google

           Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là một cuộc Tổng điều tra hết sức quan trọng trong cả nước. Trong đó, giai đoạn một diễn ra từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/5/2021,  tiến hành thu thập thông tin từ các khối đơn vị gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ sở sự nghiệp; hiệp hội; cơ sở hành chính. Trong đó, điều tra khối doanh nghiệp rất phức tạp. Hiện nay, Chi cục Thống kê huyện Văn Yên đang tập trung đẩy mạnh chỉ đạo các điều tra viên, giám sát viên đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin tại các đơn vị được phân công trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành giai đoạn một của cuộc Tổng điều tra trước ngày 30/5/2021.

            Theo kế hoạch, trong giai đoạn một của Tổng điều tra, huyện Văn Yên sẽ tiến hành thu thập thông tin đối với 234 doanh nghiệp, 76 đơn vị sự nghiệp, 3 hiệp hội. Đến ngày 09/3, toàn huyện đã có 76 đơn vị sự nghiệp hoàn thành việc kê khai, tiến độ đạt 100%, 3 hiệp hội đã hoàn thành kê khai, đạt 100%. Riêng đối với khối doanh nghiệp tiến độ kê khai còn đạt rất thấp do các doanh nghiệp thời điểm này đang tập trung thực hiện quyết toán thuế, tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo tài sản… Do đó, các doanh nghiệp vẫn chưa tiến hành được công tác kê khai, trả lời phiếu điều tra. Dự kiến giữa tháng 4 nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã mới có thể hoàn thành quyết toán thuế, tập trung chuẩn bị các số liệu để phục vụ cho công tác kê khai thông tin của doanh nghiệp trên phiếu trực tuyến.

            Trong giai đoạn triển khai điều tra, các điều tra viên đã hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc khi nhập thông tin trên phần mềm cho các đơn vị. Các điều tra viên đã tuân thủ theo đúng các quy trình của cuộc Tổng điều tra yêu cầu để thu thập thông tin cho cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021. 

            Từ 15/4 đến 30/5/2021, Chi Thống kê Văn Yên sẽ tập trung kiểm tra, xác minh các thông tin của phiếu đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đã hoàn thành kê khai đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn  huyện, bảo đảm giai đoạn một cuộc Tổng điều tra hoàn thành đúng kế hoạch.  

 

Trần Thị Hạnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h