Thông tin kinh tế, xã hội Yên Bái >> Thống kê

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 - Tỉnh Yên Bái

12/06/2019 04:34:18 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h