Các chuyên đề >> Thống kê

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

21/10/2021 10:48:57 Xem cỡ chữ Google

1. Bên lề Quốc hội: Luật Thống kê hướng tới cung cấp thông tin kịp thời và xác thựchttps://bnews.vn/ben-le-quoc-hoi-luat-thong-ke-huong-toi-cung-cap-thong-tin-kip-thoi-va-xac-thuc/217664.html

2. Sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê: Để nhìn nhận sát thực hơn bức tranh KT-XH của đất nước: https://m.baochinhphu.vn/story.aspx?did=450108

3. Vì sao phải bổ sung quy trình biên soạn GDP, GRDP? https://m.baochinhphu.vn/Story.aspx?did=450184

4. Đo lường quy mô kinh tế số Việt Nam: https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/do-luong-quy-mo-kinh-te-so-viet-nam-670258/

5Để con số thống kê kịp thời và thực tế hơn: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/nhung-diem-moi-cua-du-thao-luat-thong-ke-sua-doi-784325.html

 Các bài tuyên truyền cũng được đăng tải đầy đủ trên Tạp chí con số sự kiện tại địa chỉ http://consosukien.vn/sua-doi-luat-thong-ke.htm./.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h