Tin Hoạt động >> Thống kê

Chi cục Thống kê huyện Mù Cang Chải triển khai thực hiện cuộc điều tra IO năm 2021.

Chi cục Thống kê huyện Mù Cang Chải triển khai thực hiện cuộc điều tra IO năm 2021.

30/12/2021

Thực hiện Quyết định số 1176/QĐ-TCTK ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục trưởng TCTK về việc điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian, Huyện Mù Cang Chải có 06 đơn vị kê khai trực tiếp trên phiếu điện tử (web-form) gồm 05 doanh nghiệp và 01 đơn vị sự nghiệp; 03 hộ sử dụng phiếu CaPi trên điện thoại; 13 hộ thu thập thông tin phiếu giấy và kết hợp nhập tin phiếu trên (web-form).

Chi cục Thống kê khu vực Yên Bình-Lục Yên đẩy nhanh tiến độ điều tra IO.

Chi cục Thống kê khu vực Yên Bình-Lục Yên đẩy nhanh tiến độ điều tra IO.

30/12/2021

Điều tra biên soạn hệ số chi phí trung gian và lập bảng cân đối liên ngành (gọi tắt là điều tra IO) là một trong những cuộc điều tra quan trọng, được quy định trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 9/7/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 1176/QĐ-TCTK về việc điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian.

Huyện Lục Yên hoàn tốt cuộc khảo sát mức sống kỳ tháng 11 năm 2021.

Huyện Lục Yên hoàn tốt cuộc khảo sát mức sống kỳ tháng 11 năm 2021.

30/12/2021

Đây là cuộc điều tra chọn mẫu thu thập thông tin về thu nhập và một số đặc điểm của hộ dân cư làm cơ sở tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong việc đánh giá thực trạng đời sống của dân cư, cũng như xác định mức độ nghèo đói và phân hoá giàu nghèo trong cộng đồng dân cư phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Lãnh đạo Cục Thống kê dự sinh hoạt tại Chi bộ 4 – Thôn Pa Te, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu.

23/12/2021

Thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, sáng ngày 14/12/2021, ông Vũ Tuấn Hà, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái tham dự buổi sinh hoạt tại Chi bộ 4 – Thôn Pa Te, xã Túc Đán.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h