Tin Hoạt động >> Thống kê

KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I/2024 HUYỆN YÊN BÌNH SỨC TẠO ĐÀ MẠNH MẼ

26/04/2024

Quý I năm 2024, huyện Yên Bình đã tích cực triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức tốt các hoạt động trước, trong và sau tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024; công tác an sinh xã hội trong dịp tết được thực hiện kịp thời, đúng quy định; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra; công tác chuyển đổi số được quan tâm thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt...; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đến nay, đã có 26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có kết quả đánh giá, trong đó có 08 chỉ tiêu đạt trên 50%KH, 05 chỉ tiêu đạt trên 25%.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h