Tin Hoạt động >> Thống kê

Kết quả sơ bộ điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Bình.

22/10/2020 10:36:00 Xem cỡ chữ Google

Cuộc điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể năm 2020 được tiến hành theo quy định của phương án điều tra (ban hành kèm theo Quyết định số 1669/QĐ-TCTK ngày 25/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê), nhằm thu thập thông tin thống kê về số lượng và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở SXKD cá thể hoạt động trong các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản) trên phạm vi cả nước, đáp ứng yêu cầu thông tin cho hoạt động thống kê chuyên ngành, thống kê tài khoản quốc gia và quản lý nhà nước của các cấp, các ngành.

Căn cứ kế hoạch số 331/KH-CTK ngày 09/6/2020 của Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Thống kê huyện Yên Bình đã tổ chức, triển khai cuộc điều tra trên địa bàn huyện theo đúng quy định của phương án và các văn bản hướng dẫn của Cục Thống kê tỉnh.

Giai đoạn 1: Thời điểm 01/7/2020, Chi cục đã rà soát và cập nhật toàn bộ danh sách các cơ sở SXKD cá thể năm 2020. Theo kết quả điều tra số lượng cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2020 là 3.825 cơ sở, tăng 16,7% so với thời điềm 01/7/2017, bình quân mỗi năm tăng 5,3%. Trong đó có một số ngành tăng khá so với năm 2017 như: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,5%, tương đương tăng 60 cơ sở; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 15,5%, tương đương tăng 241 cơ sở; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 22,5%, tương đương tăng 68 cơ sở.

          Giai đoạn 2: Thời điểm 01/10/2020, Chi cục đã thu thập thông tin kết quả SXKD của 200 cơ sở cá thể được chọn mẫu thuộc các ngành kinh tế trên thiết bị điện tử thông minh (hệ điều hành Android). Tính đến ngày 15/10/2020, Chi cục đã hoàn thành 100% khối lượng công việc, đồng bộ toàn bộ dữ liệu lên trang điều hành tác nghiệp của cuộc điều tra, đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

Hình ảnh một số cơ sở SXKD cá thể trên địa bàn huyện Yên Bình.

Thanh Vân

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h