Tin Hoạt động >> Thống kê

Cục Thống kê tỉnh Yên Bái triển khai tập huấn điều tra Biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 01/4/2021.

29/03/2021 02:48:48 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số 1903/QĐ-TCTK ngày 30/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2021; Kế hoạch số 182/KH-CTK ngày 18/3/2021 của Cục Thống kê tỉnh Yên Bái, ngày 23 - 24 tháng 3 năm 2021 Cục Thống kê tỉnh Yên Bái triển khai hội nghị tập huấn điều tra Biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 01/4/2021 cho 62 điều tra viên các xã, phường, thị trấn và 09 giám sát viên cấp tỉnh, 18 giám sát viên cấp huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Hình ảnh lớp tập huấn.

Cuộc điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 01/4/2021 nhằm: Thu thập thông tin về dân số, tình hình biến động dân số; mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai và tình hình phá thai làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu về dân số và kế hoạch hóa gia đình, các chỉ tiêu dân số thuộc 6 danh mục chỉ tiêu thống kê: Quốc gia, ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê, ASEAN, Phát triển bền vững của Việt Nam, Thanh niên và Giới. Phục vụ các cấp, các ngành đánh giá tình hình, lập kế hoạch trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân số và kế hoạch hóa gia đình, đáp ứng yêu cầu trong nước và so sánh quốc tế.

            Cuộc điều tra được thực hiện thông qua hình thức thu thập thông tin trên thiết bị di động và máy tính bảng (CAPI). Sau đó toàn bộ dữ liệu điều tra từ phiếu CAPI sẽ được đồng bộ về máy chủ tại trung tâm tin học Thống kê khu vực I được xử lý để tổng hợp kết quả điều tra.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 01/4/2021 đến 20/4/2021 toàn bộ lực lượng điều tra viên sẽ tiến hành thu thập thông tin tại địa bàn điều tra. Dự kiến Tổng cục Thống kê sẽ tổng hợp số liệu và và gửi kết quả tổng hợp cho Cục Thống kê cấp tỉnh vào tháng 7/2021 và kết quả chính thức công bố vào quý III/2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng Cục Thống kê cho rằng, khối lượng công việc trong thời gian tới là rất lớn, ứng dụng chủ yếu công nghệ thông tin vào công tác điều tra. Vì vậy, để thực hiện thành công cuộc điều tra, yêu cầu lãnh đạo Chi cục Thống kê cấp huyện cần làm tốt công tác chuẩn bị, bố trí nguồn nhân lực, thời gian, phương tiện, kinh phí, tạo điều kiện để công tác điều tra được tiến hành thuận lợi, chính xác. Giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cục về công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị được phân công; kịp thời phối hợp báo cáo khó khăn, vướng mắc về Cục Thống kê (qua Phòng Thu thập thông tin thống kê) để xử lý. Chi cục Thống kê khu vực, huyện, thành phố phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo, thực hiện cuộc điều tra trên địa bàn thành công, chất lượng, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, tiến độ đề ra./.

Hải Yến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h