Thông tin kinh tế, xã hội Yên Bái >> Thống kê

SỐ LIỆU THỐNG KÊ CHỦ YẾU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 - TỈNH YÊN BÁI

02/07/2020 07:10:29 Xem cỡ chữ Google

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h