Tin Hoạt động >> Thống kê

Cục Thống kê tỉnh Yên Bái - Khẳng định vai trò của ngành thống kê với phát triển kinh tế - xã hội.

14/01/2021 03:58:27 Xem cỡ chữ Google
Với việc đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thực hiện chiến lược xây dựng, đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ làm thống kê đủ sức, ngang tầm đảm nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình đất nước phát triển và hội nhập… Những năm qua, Cục Thống kê tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Những số liệu Cục Thống kê tổng hợp, thu thập… là thông tin quan trọng giúp tỉnh Yên Bái đưa ra những quyết sách phù hợp nhằm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Với những kết quả đã đóng góp, năm 2020, Cục Thống kê tỉnh Yên Bái vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cục Thống kê tỉnh Yên Bái vinh dự nhận Huân chương lao động Hạng Ba năm 2020.

         Yên Bái là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, với tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh trên 688.600 ha. Yên Bái có 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện với tổng số 173 xã, phường, thị trấn trong đó, có 70 xã vùng cao và 62 xã đặc biệt khó khăn được đầu tư theo các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước. Tỉnh có 2 huyện vùng cao: Trạm Tấu, Mù Cang Chải (đồng bào Mông chiếm trên 80%) nằm trong 61 huyện nghèo, đặc biệt khó khăn của cả nước.

         Cục Thống kê tỉnh Yên Bái được thành lập ngày 20/02/1956, trải qua 64 năm phát triển, hiện Cục Thống kê tỉnh Yên Bái đã kiện toàn, đổi mới cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả với 5 phòng thuộc cơ quan Cục Thống kê và 8 Chi cục Thống kê khu vực, huyện, thành phố.

         Ông Đinh Bá Toản, Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái cho biết: Những năm qua, nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ của ngành, Cục Thống kê tỉnh Yên Bái đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, nguyên tắc lãnh đạo tập trung dân chủ trong hoạt động của Cục Thống kê; đặc biệt, ngay từ đầu năm, căn cứ kế hoạch công tác do Tổng cục Thống kê giao và yêu cầu phục vụ địa phương, Cục tiến hành giao kế hoạch công tác, điểm thi đua cho các Phòng, Chi cục Thống kê trực thuộc. Trên cơ sở đó, các phòng tiến hành cụ thể hóa và giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, xây dựng các biện pháp thực hiện.

         Ngoài ra, Cục Thống kê cũng duy trì thực hiện tốt các phiên họp giao ban thường kỳ hàng tuần; chấn chỉnh phương pháp và lề lối làm việc, kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm các quy định, Nội quy, Quy chế của cơ quan có thể xảy ra; thường xuyên quan tâm và chăm lo đến công tác đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền, Đảng, Công đoàn và các đoàn thể quần chúng; tổ chức tốt phong trào thi đua trong năm nhằm tạo không khí sôi nổi, rộng khắp trong toàn Cục, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao…

         Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực, những năm qua, Cục Thống kê tỉnh Yên Bái luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra: Các báo cáo tình hình kinh tế xã hội các tháng, các quý, báo cáo năm đảm bảo thời gian, nội dung đầy đủ, có độ tin cậy cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu phục vụ Trung ương và Địa phương, cũng như yêu cầu thường xuyên và đột xuất về số liệu thống kê của Lãnh đạo Đảng và Chính quyền các cấp trong điều hành kinh tế - xã hội; tiến hành, thực hiện đầy đủ các cuộc điều tra định kỳ và đột xuất hàng năm đạt kết quả tốt, số liệu công bố có độ tin cậy cao theo đúng phương án điều tra đề ra.

 

Ông Đinh Bá Toản - Cục trưởng Cục Thống kê ghi nhận, tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Thống kê năm 2019.

 

         Đặc biệt, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016-2020, bước vào thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước và của tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, ngay từ đầu năm đại dịch COVID- 19 bùng phát trong khi dịch tả lợn châu Phi chưa được khống chế do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế, đời sống, xã hội. Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong năm 2019, công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Yên Bái đã quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành đã đề ra, đặc biệt là việc điều tra, thu thập, xử lý, tổng hợp, biên soạn, cung cấp thông tin thống kê phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, phục vụ yêu cầu của lãnh đạo địa phương, đã thu thập, tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương theo từng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm 2020 và các báo cáo đột xuất đảm bảo tính đúng, thống kê đầy đủ, khách quan các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh theo chương trình hành động 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020; hoàn thành việc biên soạn Niên giám thống kê năm 2019 đáp ứng yêu cầu sử dụng thông tin của các cấp, các ngành; tham gia góp ý dự thảo trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của tỉnh…. Ngoài ra Cục Thống kê đã phát hành 02 tờ gấp số liệu tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và năm 2020 phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh và cuốn số liệu 5 năm (2016-2020) phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Hoàn thành biên soạn kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

         Để thực hiện được tốt Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP), Cục Thống kê tỉnh Yên Bái phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc cung cấp thông tin thống kê đầu vào và chia sẻ thông tin thống kê đối với các ngành, các cấp, do vậy đã tạo sự đồng thuận cao. Bên cạnh đó, Cục cũng tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thông tin “đầu vào”; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, việc chấp hành Luật Thống kê; thực hiện bảo đảm nguyên tắc khách quan, kịp thời, đầy đủ và chính xác trong hoạt động thu thập, tính toán và công bố thông tin thống kê.

         Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục Thống kê đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chiến lược phát triển Thống kê năm 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đưa ra định hướng phát triển thống kê giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong 10 năm tới.

 

Ông Đinh Bá Toản - Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2020.

 

 

Ông Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Lâm Bằng - Phó Cục trưởng Cục Thống kê và lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ đi kiểm tra công tác Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 tại khu dân cư.

 

         Bên cạnh việc thực hiện tốt các cuộc điều tra thống kê thường xuyên theo kế hoạch, đúng phương án và tiến độ thời gian quy định; năm 2020 Cục Thống kê đã tổ chức, chỉ đạo triển khai cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ, triển khai điều tra tác động của dịch COVID-19 đến tình hình SXKD của doanh nghiệp, điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê, tiếp tục tổ chức 02 cuộc điều tra ngành công nghiệp và xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ yêu cầu của tỉnh.
         Chia sẻ về thành tích nổi trội trong các cuộc Tổng điều tra, ông Đinh Bá Toản, Cục trưởng Cục Thống kế tỉnh Yên Bái cho biết: Cuộc Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 và Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 là các cuộc điều tra lớn, trên phạm vi cả nước, đòi hỏi phải tập trung sức người, sức của lớn và sự quan tâm chỉ đạo của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành. Với trọng trách là cơ quan thường trực các cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, Cục Thống kê đã bám sát phương án, kế hoạch các bước tiến hành Tổng điều tra của Ban chỉ đạo Trung ương từ bước chuẩn bị, điều tra thu thập số liệu tại địa bàn đến tổng hợp công bố kết quả cuộc Tổng điều tra đảm bảo thời gian và chất lượng. Kết quả thực hiện các cuộc Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo tỉnh Yên Bái đều thành công tốt đẹp, đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ quy định, được Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ướng đánh giá đạt kết quả tốt.

         Bên cạnh đó, với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ sở SXKD nên Cục Thống kê tỉnh Yên Bái đã nắm bắt thông tin, theo dõi diễn biến của hoạt động SXKD trong nhiều lĩnh vực, ngành kinh tế khá đầy đủ; việc điều tra xu hướng SXKD của doanh nghiệp hàng quý; năng lực mới tăng của nền kinh tế; tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, diễn biến tình hình kinh tế của thế giới và trong nước rất sát sao nên công tác phân tích, dự báo kinh tế từng bước được nâng cao, tạo chuyển biến tích cực hơn; công tác phân tích, dự báo ngày càng có độ chính xác và tiếp cận thực tế tốt hơn... Trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng, 9 tháng Cục Thống kê đều đưa vào dự báo tình hình phát triển kinh tế cả năm để giúp các ngành, các cấp tỉnh Yên Bái đề ra giải pháp phù hợp nhằm phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch đề ra...

 

Ông Đinh Bá Toản - Cục trưởng Cục Thống kê hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại thôn Đá Đứng, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên.

 

 

Cục Thống kê tỉnh tổ chức Ngày thứ 7 cùng dân tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên.

 

         Thực hiện nhiệm vụ phân công của Tỉnh ủy về phụ trách theo dõi xã đặc biệt khó khăn, Cục Thống kê đã dự đại hội đảng bộ xã Đại Sơn huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2020-2025; tham dự ngày hội đại đoàn kết của xã; ngày thứ 7 cùng dân, cử các đồng chí trong cấp ủy tham dự các buổi sinh hoạt của đảng ủy xã và chi bộ thôn, bản phối hợp cùng với xã rà soát số hộ nghèo để xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Cục Thống kê đã đóng góp, ủng hộ 40 triệu đồng xây dựng nhà giúp đỡ 01 hộ nghèo; phối hợp cùng Đài PT-TH tỉnh và 02 nhà tài trợ là Khoa sư phạm trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Công ty VIETGUYS tặng quà cho các em học sinh trường mầm non và trường PTDTBT Tiểu học và THCS xã Đại Sơn với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Vận động công chức và người lao động trong đơn vị ủng hộ giúp đỡ hộ nghèo xã Đại Sơn, huyện Văn Yên với số tiền 10 triệu đồng mua giống quế.
          Hàng năm Cục Thống kê tỉnh Yên Bái luôn giữ vững danh hiệu Tập thể lao động suất sắc. Với những kết quả đã đạt được, năm 2020, Cục Thống kê tỉnh Yên Bái vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
         Chia sẻ về bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, ông Đinh Bá Toản, Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái cho biết thêm: Muốn phát huy được vai trò của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ… trước tiên phải thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ, nguyên tắc lãnh đạo tập trung dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thường xuyên bám sát kế hoạch công tác, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, cán bộ, công chức trong ngành. Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ và công tác thu thập thông tin từ cơ sở; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thống kê; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...

         Trên cơ sở những kết quả đã đạt được thời gian tới, Cục Thống kê tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục: Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; thường xuyên quan tâm và chăm lo đến công tác đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền, Đảng, Công đoàn và các đoàn thể quần chúng; nghiên cứu cải tiến phương pháp điều tra trên tinh thần bảo đảm đúng phương án điều tra của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm nâng cao chất lượng thu thập thông tin. Cùng với đó, tổ chức tốt phong trào thi đua trong năm nhằm tạo không khí sôi nổi, rộng khắp trong toàn Cục, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

 

theo Hải Yến - Thông tấn xã Việt Nam.

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h