Tin Hoạt động >> Thống kê

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

01/03/2021 08:43:17 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 24 tháng 02 năm 2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Yên Bái. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc cấp tỉnh, trưởng, phó Ban Chỉ đạo cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị.

            Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Trên cơ sở phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành (theo quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch) và đầu tư, phương án Điều tra cơ sở hành chính  năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành (theo quyết định số 1006/QĐ-BKHĐT ngày 26/11/2020), Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch Tổng điều tra năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị các đại biểu tham dự được nghe các nội dung của kế hoạch tổng điều tra kinh tế 2021, phương án Tổng điều tra kinh tế 2021, phương án và kế hoạch điều tra cơ sở hành chính.

 

 

Ông Đinh Bá Toản Cục trưởng Cục Thống kê, Phó trưởng ban Thường trực

Ban Chỉ đạo trình bày kế hoạch tổng điều tra kinh tế 2021.

 

 

Bà Đỗ Thị Bích Diệp Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Tổ trưởng TGiúp việc

Ban Chỉ đạo trình bày phương án Tổng điều tra kinh tế 2021

 

 

Ông Nguyễn Văn Trọng Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng ban Chỉ đạo trình bày phương án và kế hoạch điều tra cơ sở hành chính

            Theo đó, Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm mục đích thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp đáp ứng việc đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo huyện, ngành kinh tế, hình thức sở hữu và tính toán các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia, cập nhật dàn điều tra mẫu đáp ứng theo yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương. Đối tượng điều tra gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, HTX, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ sở sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

            Đây là cuộc Tổng điều tra kinh tế đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn; trong đó sử dụng thiết bị điện tử di động (còn gọi là CAPI) và phiếu điện tử trực tuyến (còn gọi là Webform - https://tdtkinhte2021.gso.gov.vn/Login.aspx) để doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp tự cung cấp thông tin.

Theo kế hoạch điều tra chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các đơn vị hành chính, sự nghiệp. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021.

Giai đoạn 2: Thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Đánh giá chung về kế hoạch triển khai đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Yên Bái khẳng định, Tổng điều tra kinh tế cùng với Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 sẽ cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ; giúp chúng ta nắm được quy mô GDP, cơ cấu từng ngành kinh tế trong GDP, làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của mỗi địa phương. Điều đó có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác tham mưu chiến lược giúp Đảng và Nhà nước có được bức tranh kinh tế tổng thể của nền kinh tế. Do đó chính quyền các cấp, ngành, địa phương cần xác định Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh cần bám sát kế hoạch, phương án tổng điều tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ đã ban hành, từ đó xây dựng kế hoạch tổng điều tra năm 2021 của tỉnh trong đó chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc tổng điều tra để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng. Đồng thời thực hiện nghiêm túc phương án tổng điều tra, các quy trình, nội dung của phiếu điều tra. Thu thập thông tin bảo đảm đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót. Bảo đảm thực hiện đúng nội dung, các khâu, các bước và đảm bảo thời gian theo kế hoạch của Trung ương và của tỉnh.

Cùng với sự quyết tâm của Ban Chỉ đạo các cấp, Phó chủ tịch thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Nguyễn Thế Phước tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Phòng Thu thập thông tin Thống kê

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h