Tin Hoạt động >> Thống kê

Huyện Lục Yên hoàn tốt cuộc khảo sát mức sống kỳ tháng 11 năm 2021.

30/12/2021 03:07:50 Xem cỡ chữ Google
Đây là cuộc điều tra chọn mẫu thu thập thông tin về thu nhập và một số đặc điểm của hộ dân cư làm cơ sở tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong việc đánh giá thực trạng đời sống của dân cư, cũng như xác định mức độ nghèo đói và phân hoá giàu nghèo trong cộng đồng dân cư phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Đối tượng, nội dung khảo sát bao gồm: Đối tượng khảo sát là hộ dân cư và các thành viên hộ; thông tin về những đặc điểm chính về nhân khẩu học của các thành viên hộ gồm: tuổi, giới tính, dân tộc và tình trạng hôn nhân;  thông tin về thu nhập của hộ gồm: thu từ tiền công, tiền lương; hoạt động sản xuất tự làm nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; hoạt động ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ phi nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản của hộ; thu khác; thông tin về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản gồm: giáo dục (trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em); y tế (tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế); nhà ở (chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở); nước sạch và vệ sinh (nguồn nước sinh hoạt, hố xí/nhà tiêu); thông tin (sử dụng dịch vụ viễn thông, tài sản phục vụ tiếp cận thông tin). Khảo sát mức sống dân cư năm 2021 được tiến hành trong 8 kỳ, bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 12/2021. Trong kỳ khảo sát tháng 11/2021, huyện Lục Yên thực hiện khảo sát tại 01 địa bàn, tại Thôn Sơn Nam xã Mai Sơn.

ĐTV đang tiến hành phỏng vấn tại hộ Ông Hoàng Ngọc San, Thôn Sơn Nam, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên.

Đây là cuộc khảo sát mức sống dân cư đầu tiên thực hiện điều tra phiếu bằng hình thức điều tra capi. Do vậy mỗi điều tra viên phải trực tiếp xuống tận hộ, lấy GPS của hộ và gặp trực tiếp đối tượng điều tra để thu thập thông tin vào phiếu điều tra theo đúng quy định. Trong quá trình thu thập thông tin do thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại cơ sở nên người dân đã nhiệt tình hợp tác, tuy nhiên do địa hình hiểm trở các hộ gia đình ở cách xa nhau, đồng bào đa số là dân tộc thiểu số việc nhận thức, tiếp cận các chỉ tiêu trong bảng hỏi còn bỡ ngỡ, điều tra viên phải mất nhiều thời gian để giải thích cụ thể cho đối tượng điều tra hiểu để cung cấp thông tin. Tính đến ngày 10/11/2021 địa bàn điều tra đã được thu thập thông tin đầy đủ đúng tiến độ tỉnh giao./.

 

                                  Thực hiện: Bùi Anh Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h