Tin Hoạt động >> Thống kê

Chi cục Thống kê khu vực Yên Bình-Lục Yên đẩy nhanh tiến độ điều tra IO.

30/12/2021 03:11:33 Xem cỡ chữ Google
Điều tra biên soạn hệ số chi phí trung gian và lập bảng cân đối liên ngành (gọi tắt là điều tra IO) là một trong những cuộc điều tra quan trọng, được quy định trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 9/7/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 1176/QĐ-TCTK về việc điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian.

Theo quy định cuộc điều tra này, các thông tin trong phiếu mẫu được chọn điều tra bao gồm: Về định danh, về hoạt động sản xuất kinh doanh và chi phí sản xuất kinh doanh của các tổ chức; thông tin tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư; thông tin về thuế xuất, nhập khẩu; giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa và thuế xuất, nhập khẩu hàng hóa; giá trị thu thuế, phí và lệ phí và chi ngân sách nhà nước; dư nợ tín dụng, dư nợ cho vay và số dư huy động vốn; giá trị sản xuất của các sản phẩm theo 178 ngành sản phẩm IO được chọn. Đối tượng điều tra bao gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã hạch toán kinh tế độc lập (viết gọn là doanh nghiệp) được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Hợp tác xã năm 2012, các đơn vị này đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2020 và hiện đang tồn tại và đang hoạt động sản xuất kinh doanh; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; Hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; Tổ chức vô vị lợi; Hộ dân cư tiêu dùng cuối cùng.


 

Điều tra viên xã Liễu Đô (Lục Yên) thu thập thông tin tại hộ SXKD cá thể

            Theo đó, công tác triển khai đã được chuẩn bị ngay sau khi tập huấn xong. Chi cục đã liên hệ với các đơn vị được chọn và triển khai công văn số 904/CTK-TTTTTK , ngày 01/11/2021 về phối hợp cung cấp thông tin trong điều tra thu thập thông tin, lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021; Công  văn số 3983/UBND-TKTH, ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về tổ chức điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021 cho các đơn vị là đối tượng điều tra lần này, đồng thời gửi UBND các xã, thị trấn để cùng hợp tác giúp đỡ điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ.

 Căn cứ vào danh sách mẫu, các Chi cục Thống kê rà soát mẫu điều tra doanh nghiệp cụ thể: Huyện Lục Yên: Doanh nghiệp là 22 DN; Đơn vị hành chính sự nghiệp là 04 đơn vị; Hộ SXKD cá thể là 33; Hộ sản xuất nông lâm, nghiệp và thủy sản là 09; Tổ chức Vô vị lợi là 01 đơn vị; Hộ tiêu dùng cuối cùng là 06 hộ. Huyện Yên Bình: Doanh nghiệp là 22 DN; Hộ SXKD cá thể là 15; Hộ sản xuất nông lâm, nghiệp và thủy sản là  08; Tổ chức Vô vị lợi là 03 đơn vị; Hộ tiêu dùng cuối cùng là 09 hộ. Chi cục Thống kê gửi toàn bộ danh sách rà soát mẫu điều tra IO bằng bản giấy và qua email về Cục Thống kê trước ngày 24/10/2021.

 Công tác tuyển chọn điều tra viên (ĐTV) đã theo đúng hướng dẫn của cấp trên, ĐTV là người có năng lực sử dụng thành thạo máy vi tính và điện thoại thông minh, am hiểu địa bàn điều tra. Theo hướng dẫn của Cục Thống kê, huyện Yên Bình tuyển chọn 5 ĐTV, huyện Lục Yên là 6 ĐTV. Các ĐTV được tập huấn đầy đủ tại Cục Thống kê và điểm cầu huyện Lục Yên. Mỗi ĐTV được cấp tài khoản và phân công cụ thể số lượng mẫu điều tra.

 Bắt đầu từ 01/11/2021 các điều tra viên đã trực tiếp xuống các đơn vị để điều tra theo hình thức kê khai trực tuyến và phiếu giấy. Quá trình triển khai giám sát viên cấp huyện đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với tất cả các điều tra viên theo hình thức kê khai trực tuyến, CAPI và phiếu giấy.

Tuy nhiên, trên thực tế việc tiếp cận các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn như: Một số doanh nghiệp trụ sở chính và kế toán đơn vị ở nơi khác không trong địa bàn tỉnh; dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp, hộ cá thể nên ĐTV phải đi lại nhiều lần do chủ cơ sở luôn vắng nhà hoặc đi làm nơi khác; phiếu điều tra thông tin từ năm 2019 nên một số hộ khi rà soát phải đề nghị thay mẫu do năm 2019 chưa hoạt động  hoặc ngừng hoạt động; phần mềm hay bị hay bị lỗi.

Tính đến ngày 15/12/2021 các ĐTV đã hoàn thành 100% các loại phiếu thu thập thông tin.

 

                                                                              Bài và ảnh Quốc Khánh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h